REKA CSAPO DUP -

REKA CSAPO DUP

Clement din Alexandria în lucarea sa "Stromata" prezintă o concepţie foarte interesantă despre limbaj. Teoria lui Clement vede conceptele (noemata) ca fiind identice în minţile tuturor oamenilor, întrucât ele sunt asemănarea lucrurilor care există. De aceea el afirmă că gândirea este aceeaşi în toate culturile. Limba în schimb diferă de la o cultură la alta, fiind doar un set de simboluri (symbola) pentru conceptele gândirii.

Dacă procesele gândirii păstrează o oarecare corespondenţă cu obiectele gândirii, legătura dintre limbaj şi concepte şi, în cele din urmă dintre limbaj şi realitate, nu este decât „simbolică”.

design by Radu Serban Radu Serban's website & Acvaforte Acvaforte